Dette er revurdert og hjemmesiden opprettholdes.  Den gir enkel og god oversikt over endel praktiske ting.  Men, vi vil også bruke Facebook.

Det nye styret i Voksenkollen Vel har besluttet at kommunikasjon med medlemmene og andre interesserte fra nå av (april 2018) kun skal foregå på Facebook.

Der finnes vi naturligvis under Voksenkollen Vel!