Byggesaker

Det planlegges og pågår mye utbygging i vårt nærområde. Voksenkollen Vel ønsker å være med å påvirke de byggesakene som er under planlegging for å sikre en helhet og for å sikre at våre beboeres interesser blir ivaretatt på en best mulig måte med hensyn til infrastruktur og nærmiljø. En måte å gjøre dette på er å ha dialog med Plan og Bygg i forbindelse med saksbehandlingen. Vi ønsker også å følge opp under utbyggingen og oppfordrer våre medlemmer til å melde fra dersom man oppdager avvik eller lignende.

Liste over byggesaker i vårt nærområde p.t. :

  • Solborg (Soria Moria tomten)
  • Voksenkollveien 19 (Åsbrekka)
  • Voksenkollveien 37-45
  • Voksenkollveien 57
  • Voksenkollveien 80-88
  • Ullveien 5
  • Thorleif Haugsvei 4
  • Thorleif Haugsvei 12
  • Thorleif Haugsvei 79 (tidligere 9)
  • Thorleif Haugsvei 101/105

Status på de aktuelle byggesakene finnes på følgende webside: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no