Årsmøte tirsdag 9. april kl 19

Du inviteres med dette til Årsmøte i Voksenkollen Vel på Lysebu. Ta gjerne med andre interesserte som bor i vårt område.
Dagsorden er:
1. Årsberetning / Orientering om Vellets arbeid de senere årene
2. Regnskap
3. Fastsettelse av kontingent
4. Saker som medlem skriftlig senest 1 – uke forut for generalforsamlingen har bedt om å få på dagsorden, samt saker som styret på eget initiativ setter på dagsorden.
5. Valg i henhold til paragraf 3 – i dag er det tre styremedlemmer som har sittet lenger enn vedtektene tillater. Det er forslag om at styret blir sittende, men utvides med to medlemmer, Kyrre Gregersen og Nina Bråthen. Andre kandidater er velkommen til å stille – ta gjerne kontakt!
6. Valg av revisor
7. Eventuelt
Det blir server kaffe / te og wienerbrød.
Velkommen!
Hilsen
Styret i Voksenkollen Vel
Per Henrik Stuge formann / Rolf Johan Grieg Halvorsen / Peter Graff

Skibroen over Holmenkollveien blir satt opp igjen

Vellet har kontaktet Skiforeningen og Oslo Kommune og bedt om at broen kommer opp igjen snarest mulig.

Kommunen svarer som følger:
Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) forvalter Holmenkollen nasjonalanlegg på vegne av Oslo kommune.
I forbindelse med arbeider i Holmenkollen-anlegget (4. januar) ble gangbroen over Holmenkollveien påkjørt og skadet. Skaden på broen var omfattende, så for ikke å utsette noen for fare så ble den fjernet samme dag.

Broen er viktig både for gjennomføring av idrettsaktivitet i nasjonalanlegget og for andre brukere i nærområdene. KID har derfor et ønske om å få reetablert en ny bro. Vi vil starte opp prosjektering og forberede ny byggesøknad så raskt som mulig, men vi kan ikke si noe endelig om tidsperspektivet ift når en ny bro vil kunne være på plass.

Dette er revurdert og hjemmesiden opprettholdes.  Den gir enkel og god oversikt over endel praktiske ting.  Men, vi vil også bruke Facebook.

Det nye styret i Voksenkollen Vel har besluttet at kommunikasjon med medlemmene og andre interesserte fra nå av (april 2018) kun skal foregå på Facebook.

Der finnes vi naturligvis under Voksenkollen Vel!

Årsmøte i Voksenkollen Vel

Det blir årsmøte for Voksenkollen Vel tirsdag 5. september 2017, kl. 18.30 på Solstua!

Vi håper flest mulig som er interessert i vårt lokalmiljø vil møte. Vi vil presentere arbeidet som er gjort og våre hjertesaker.

Mer informasjon kommer, men fint om dere holder av datoen/tidspunktet.

Voksenkollen Vel 100 år

Horisonter

Den 16. mars 1916 ble vedtektene for Voksenkollen Vel vedtatt på den første generalforsamlingen – og det vil si at vellet er 100 år idag.

Vellet har et lite lager av boken «Horisonter – betraktninger fra Lia de siste hundre år» som ble utgitt i 2006. Vi ønsker å gi bort bort denne boken til de 50 første som melder seg som nye medlemmer (se meny på venstre side for hvordan du blir medlem).