Stier, rydding og varsling

Rydding og varsling

Det er naturlig at en velforening føler seg ansvarlig for hvordan nærområde ser ut –  og vi i Voksenkollen er heldige med at vi bor i et vakkert nabolag.

Voksenkollveien og Holmenkollveien er svært populære turveier og det har vært nødvendig å rydde disse ofte for å holde det pent.

De siste årene har vi sett en uheldig utvikling med skader på privat og offentlig eiendom som en følge av uforsiktig brøyting om vinteren. Stabbesteinene ved Kragstøtten og rekkverket rundt har blitt ødelagt de siste vintrene. Vi har varslet kommunen om disse og andre skader slik at de har blitt sikret og reparert.

Når vi legger merke til det varsler vi også om farlige hull i veien og mørkelagte veipartier, søppel og brøyting.

Det kan du også enkelt gjøre ved å registrere hendelsen på følgende side.