Årsmøte 3. juni 2015 – nye styremedlemmer

På årsmøte for Voksenkollen Vel den 3. juni informerte styreformann Fredrik Klaveness om at han ville trekke seg fra styret fra høsten av. I tillegg hadde hadde Birgitte Wyller-Berntsen gitt beskjed om at hun ikke ble med for neste periode. Vi takker begge for innsatsen.

To nye medlemmer ble på valgt inn i styret på årsmøte. Det er Karine F. Ulleberg og Ole A Bachke. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!