Russefeiring

Russefeiring på Tryvann.

Hver vår avholdes det flere russearrangementer på Tryvann som er i vårt nabolag. Voksenkollen Vel har engasjert seg på vegne av våre beboeres interesser i mange år og gitt innspill i forhold til støy og forsøpling.

Nå er det profesjonelle aktører som står bak arrangementene på Tryvann og representanter fra Vellet er hvert år i dialog med disse for å sikre at arrangementene blir minst mulig til sjenanse for beboerne. Vi blir invitert til møter både i forkant og etterkant av de årlige arrangementene og alle beboerne får nå informasjonsskriv i posten som opplyser om tidspunkt for arrangementene og kontaktpunkt i forhold til klager m.m.