Sikrere avstigning på Voksenlia stasjon (Retning Frognerseteren)

Voksenkollen Vel kontaktet medio oktober 2014 Sporveien T-banen:

«Vi er bekymret for avstigningen på Voksenlia stasjon (for banen fra Sentrum mot Frognerseteren). Grunnen til denne bekymring er at det ikke er noen sikring / gjerde / fysisk skille mellom perrongen og veien. Når banen stopper og åpner dørene fører dette til at folk strømmer rett ut i Hospitsveien, veldig mange uten å se seg for i det hele tatt. Dette fører flere ganger daglig til farlige situasjoner mellom passasjerer og biler. Se også vedlagte bilder fra Voksenlia stasjon.

Vi mener at dette enkelt kan løses ved at det settes opp en fysisk sperring mellom perrongen og Hospitsveien, med en eller maksimalt to åpninger som sluser passasjerene ut i veien. Samtidig bør det etableres tydelig merket fotgjengerfelt.

Vi inviterer til en befaring / diskusjon på Voksenlia stasjon så fort som mulig.»

Voksenlia stasjon

Vi kan informere om at vårt forslag umiddelbart førte til at gjerde ble satt opp iht. vårt forslag, takker Sporveien T-banen for meget rask respons og er veldig glade for at både barn og voksne t-bane passasjerer har fått en mye tryggere avstigning på Voksenlia stasjon !