Styret

Styret i Voksenkollen Vel  2019-20

  • Per Henrik Stuge (styreleder)
  • Peter Graff
  • Rolf Johan Grieg-Halvorsen