Trafikk og sikkerhet

Trafikksituasjonen

Som konsekvens av den økte utbyggingen i vårt nærområde har trafikken blitt mye større de siste årene. Fokus på trafikksikkerhet for våre beboere er en hjertesak for Voksenkollen Vel. Vi ønsker sikrere skolevei for våre barn – dvs. fortau, fartsdumper, skilting og lavere fartsgrenser.

Gjøkbakken