Skibroen over Holmenkollveien blir satt opp igjen

Vellet har kontaktet Skiforeningen og Oslo Kommune og bedt om at broen kommer opp igjen snarest mulig.

Kommunen svarer som følger:
Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) forvalter Holmenkollen nasjonalanlegg på vegne av Oslo kommune.
I forbindelse med arbeider i Holmenkollen-anlegget (4. januar) ble gangbroen over Holmenkollveien påkjørt og skadet. Skaden på broen var omfattende, så for ikke å utsette noen for fare så ble den fjernet samme dag.

Broen er viktig både for gjennomføring av idrettsaktivitet i nasjonalanlegget og for andre brukere i nærområdene. KID har derfor et ønske om å få reetablert en ny bro. Vi vil starte opp prosjektering og forberede ny byggesøknad så raskt som mulig, men vi kan ikke si noe endelig om tidsperspektivet ift når en ny bro vil kunne være på plass.