Voksenkollen Vel 100 år

Horisonter

Den 16. mars 1916 ble vedtektene for Voksenkollen Vel vedtatt på den første generalforsamlingen – og det vil si at vellet er 100 år idag.

Vellet har et lite lager av boken «Horisonter – betraktninger fra Lia de siste hundre år» som ble utgitt i 2006. Vi ønsker å gi bort bort denne boken til de 50 første som melder seg som nye medlemmer (se meny på venstre side for hvordan du blir medlem).